ATI Catalyst Control Center 3.0

ATI Catalyst Control Center 3.0

Advanced Micro Devices, Inc. – Shareware –
ra khỏi 54 phiếu
4 Stars User Rating
AMD đoạt ATI chất xúc tác đồ họa và HD video cấu hình phần mềm cung cấp chưa từng có kiểm soát của hiệu suất và chất lượng hình ảnh với bộ xử lý đồ họa ATI Radeon ™. Chứng nhận bởi Microsoft ® Windows ® phần cứng chất lượng phòng thí nghiệm (WHQL), ATI Catalyst trình điều khiển cho hệ điều hành Windows Vista ® và Windows ® XP cung cấp hiệu suất ổn định và đẩy các giới hạn của sự đổi mới với tính năng tiên tiến người dùng theo định hướng.

Điều khiển chính xác cho người sử dụng điện. Chỉnh cho game thủ và những người đam mê video. Đơn giản với sự hỗ trợ thuật sĩ thiết lập, cấu hình dễ dàng Multi-Monitor, và cực hoạt động đáng tin cậy cho các chuyên gia làm việc. Người dùng mới hoặc chuyên gia dày dạn, ATI Catalyst đặt bạn phụ trách The Ultimate kinh nghiệm thị giác ™.

Hiệu suất công nghiệp-hàng đầu

o ATI Catalyst tăng hiệu suất đồ họa với mỗi bản phát hành hàng tháng mới, bao gồm các cải tiến cho phổ biến Direct3D và OpenGL trò chơi tiêu đề.

Tính năng sáng tạo và thú vị

o ATI chất xúc tác bao gồm ATI Catalyst Control Center ™, cung cấp tính năng sáng tạo và kiểm soát chưa từng thấy của hiệu suất và chất lượng hình ảnh với đồ họa ATI Radeon.

Sự ổn định mạnh mẽ

o ATI Catalyst trình điều khiển cho Windows Vista và Windows XP là Microsoft chứng nhận WHQL, và bao gồm một cach nghiêm tuc được kiểm tra trình điều khiển Linux để cung cấp hiệu suất đồ họa ổn định và đáng tin cậy nhất của ngành công nghiệp.

Tổng quan

ATI Catalyst Control Center là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Advanced Micro Devices, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.822 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ATI Catalyst Control Center là 3.0, phát hành vào ngày 21/02/2011. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

ATI Catalyst Control Center đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của ATI Catalyst Control Center đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ATI Catalyst Control Center!

Cài đặt

người sử dụng 1.822 UpdateStar có ATI Catalyst Control Center cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Advanced Micro Devices, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại